PRC Stores | Fairwood Holdings

Fairwood Fast Food - PRC Store Locations

Shenzhen LuoHu Shangyecheng Store

Luo hu qu, Luo hu che zhan guang chang, Luo hu shang ye cheng, 2 ceng 1028 – 1033

Shenzhen LianCheng Xintiandi Store

Fu tian qu, Shen zhen di tie yi qi, Gong cheng hui gou qu jian C12A

Shenzhen HuangGang Cun Store

Fu tian qu, Fu tian jie dao, Huang gang cun xia wei er cun, No.66 yi lou No.4 pu

Shenzhen North Railway Station Store

Long hua qu, Min zhi jie dao, Shen zhen bei zhan dong guang chang, Bin guo kong jian 1B-06A-6B

Shenzhen ShiJiHui Store

Fu tian qu, Hua qiang bei jie dao, Shen nan da dao No.3018 shi ji hui guang chang, Fu yi ceng B131

Guangzhou Ximenkou Store

Yue xiu qu, Zhong shan liu lu No.234 fu yi ceng

Guangzhou Gongyuanqian Dongmanxingcheng Store

Yue xiu qu, Ji xiang lu No.1 fu yi ceng 1WS059 fang

Guangzhou Dongshanjinxuan Store

Yue xiu qu, Nong lin xia lu No.4/6 di xia yi ceng C7 fang

Guangzhou Jiangnanxi Mingdiancheng Store

Hai zhu qu, Jiang nan xi lu No.8-10, Chao liu zhi shang ming dian cheng, No.168

Guangzhou Popark Store

Tian he qu, Lin he zhong lu No.63, Dong fang bao tai gou guang chang, 101 fang zi bian No.025

Guangzhou Lai Fung Holdings Store

Yue xiu qu, Dong feng dong lu No.761 qun lou er ceng No.201

Guangzhou Hengbao Plaza Store

Li wan qu, Bao hua lu No.133 er ceng No.0017-0019

Guangzhou Beijing Road Store

Yue xiu qu, Bei jing lu No.186 shou ceng zi bian No.3

Guangzhou Jiayutaiyangcheng Store

Bai yun qu, Guang zhou da dao bei No.1811, Jia yu tai yang cheng guang chang, yi ceng No.1061

Foshan Nova Station Store

Chan cheng qu, Zu miao lu No.29 fu er ceng No.B2-026B/027

Guangzhou Haizhu Wankeli Store

Hai zhu qu, Jiang yan lu No.95 di xia 2 ceng B201

Guangzhou Tianhe Jiazhaoye Store

Tian he qu, Ti yu xi lu No.191 di xia yi ceng No.73 zi bian B01